Proizvodnja betona

Slovan Progres poseduje sopstvenu modern fabriku betona, sopstvene miksere i pumpe za prevoz i ugradnju betona.Slovanova fabrika betona proizvodi sledece vrste betona:

  • Normalni beton - od marke betona MB15 do MB 50
  • Sitnozrni beton - od marke betona MB15 do MB 50
  • Pumpani beton - pri prenosu betona cevima, pumpom za beton, na vece ili više udaljenosti
  • Specijalne vrste betona po zahtevu kupca.

Proces proizvodnje je automatizovan a godišnja proizvodnja betona se kreće oko 10.000 m2 po overenim recepturama i stalnom kontrolom kvaliteta od strane Građevinskog fakulteta u Subotici.