Molerski radovi

Molerski radovi imaju ključnu ulogu prilikom izvođenja završnih radova u građevinarstvu, prvenstveno zbog razloga što boje svakodnevno utiču na naše živote. Kada uđemo u neki prostor prvo njih primetimo, a tek onda oblike prisutne u njemu. Takođe, dokazano je da boje utiču na našu psihu.U molerske radove koje izvodimo, između ostalih, ubrajaju se sledeći radovi:

  • krečenje stanbenih i poslovnih prostora,
  • gletovanje i krečenje poludisperzijom, disperzijom u svim tonovima
  • najkvalitetniji moleraj sa najboljim glet masama, brušenjem zidova savremenim mašinama i krečenjem bojama najboljeg kvaliteta radi postizanja izuzetnih efekata
  • farbanje radijatora, vrata, prozora, ograda...
  • uklanjanje dotrajale boje, tapeta
  • popravke oštećenja na zidovima i plafonima prilikom drugih radova
  • Izrada demit fasada
  • Izrada zaribanih I drugih plemenitih fasada,
  • Izrada specijalnih nanosa na zid kao što su špatulati, marmorini i sl.

Koristimo sve vrsta materijala prema Vašoj želji, od poludisperzija do najkvalitetnijih boja renomiranih stranih proizvođača.Molerski radovi se obavljaju čisto, kvalitetno i u najkraćem mogućem roku.