Izolaterski radovi

Pored osnovne uloge izolacionih materijala-da spreče prenos toplote u spoljnu sredinu, oni vrše i druge, ne manje važne funkcije, kao što su izolacija od buke i fizička barijera širenju nepovoljnih atmosferskih uticaja kao što su vlaga, vetar ili vrućina. Količina energije koja se može uštedeti dobro urađenom izolacijom kuće ili poslovnog prostora zavisi od dosta faktora: od zatečenog stanja, od jačine predstojeće zime odnosno leta, oblika i konstrukcije objekta, navika ljudi koji u njima žive ili rade, efikasnosti sistema za grejanje itd.

Slovan Progres Vam može obezbediti maksimalnu toplotnu, zvučnu i hidro izolaciju za Vaš dom ili poslovni prostor, kvalitetnim i brzim izvođenjem radova, kao i upotrebom najkvalitetnih izolaterskih materijala.