Betonski radovi

Građevinska operative Slovan Progresa je obučena i iskusna u izvođenju svih betonskih radova sa različitim vrstama betona koji se pripremaju za različite namene. Ovo iskustvo je stečeno putem stručnog obrazovanja direktnih izvršioca i stečenog iskustva sa najrazličitijim vrstama betona.

Betonske radove izvodimo kako prilikom prizemnih i dubinskih radova tako i na većim visinama za šta posedujemo potrebnu mehanizaciju.