POLJOPRIVREDA

SLOVAN AGRAR

Slovan Agrar organizuje i razvija kooperantske odnose sa poljoprivrednim proizvođačima

Slovan Agrar iz Selenče u svom sastavu ima:

 • Službu za kooperaciju sa poljoprivrednim proizvođačima-Silose kapaciteta 6.500 tona za prijem, prečišćavanje, sušenje i skladištenje zrnastih kultura
 • Poljoprivrednu apoteku
 • Savetodavno-konsultantsku službu za poljoprivrednu proizvodnju
 • Benzinsku pumpu za gorivo

Služba za kooperaciju sa poljoprivrednim proizvođačima

 • Uspostavljamo kooperativne odnose sa svim zainteresovanim proizvođačima u pogledu zasnivanja poljoprivredne proizvodnje
 • Snabdevanje semenima i ostalim repromaterijalom
 • Otkup proizvoda
 • Skladištenje proizvoda

Silosi za skladištenje zrnastih kultura kapaciteta 6500 tona sa najsavremenijom opremom

 • Usipni koš sa hidrauličnom kip platformom
 • Najsavremenije ćelije za smeštaj žitarica
 • Pretovarna (tampon) ćelija
 • Ćelija za brzi utovar
 • Grubi i fini prečistač za žitarice
 • Sistem za ventilaciju žitarica u ćelijama
 • Sušara za žitarice kapaciteta 15t/hKolska vaga 50
 • tLaboratorija za uzorkovanje robe

Poljoprivredna apoteka nudi:

 • Semena: pšenica,kukuruz, soja, sirak, šećerna repa.
 • Veštačka đubriva: PETROKEMIJA KUTINA, ELIXIR GROUPZORKA ŠABACLINCER (AUSTRIJA), FERTIL.
 • Sredstva za zaštitu bilja: herbicidi, insekticidi, fungicidi, folijarna i vodorastvoriva đubriva.
 • Koncentrati i premiksi za ishranu stoke.-Navedena roba se može plaćati ili kompenzirati sa poljoprivrednim proizvodima.

Savetodavno-konsultantska služba

 • Naši inženjeri-agronomi i tehničari našim kooperantima nude stalne stručne savete
 • Organizuje stručna predavanja i edukaciju kooperanata
 • Sarađuje sa Poljoprivrednim Fakultetom i institutom za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu

Obaveštenje o pripajanju

U skladu sa članom 495. Zakona o privrednim društvima, obaveštavaju se zainteresovana lica da je pokrenut postupak pripajanja privrednog društva Slovan-Agrar DOO Bač Selenča kontrolnom društvu Slovan-Progres DOO Selenča i objavljuje se nacrt ugovora o pripajanju.


Postavljeno dana 9.9.2021.