Tarkett

Slovan Progres, među svoje najznačajnije reference ubraja izgradnju fabrike parketa “Panonija I” i “Panonija II” sa pripadajućim magacinom za meko drvo kao I dogradnja fabrike “Lamela” sa upravnim delom u okviru kompanije Tarkett iz Bačke Palanke.

Tarkett - Bačka Palanka - Sala za obuku
Tarkett - Bačka Palanka
Tarkett - Bačka Palanka
Tarkett - Bačka Palanka
Tarkett - Bačka Palanka
Tarkett - Bačka Palanka
Tarkett - Bačka Palanka
Tarkett - Bačka Palanka
Tarkett - Bačka Palanka
Tarkett - Bačka Palanka
Tarkett - Bačka Palanka
Tarkett - Bačka Palanka
Tarkett - Bačka Palanka
Tarkett - Bačka Palanka
Tarkett - Bačka Palanka
Tarkett - Bačka Palanka

Lista referentnih radova

OSNOVNA ŠKOLA „JAN KOLAR“

Selenča
Izvršeni radovi:
 • Izgradnja temelja sportske sale u Selenči - 2009
 • Izgradnja sportske sale u Selenči - 2012
 • Zamena stolarije PVC bravarijom - 2007

JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE BAČ“

Bač
Izvršeni radovi:
 • Sportska sala OŠ „Vuk Karadžić“ i srednje poljoprivredne škole - Završetak izgradnje sportske sale – II.faza - 2010
 • Sportska sala OŠ „Vuk Karadžić“ i srednje poljoprivredne škole - Završetak izgradnje sportske sale – I.faza - 2008
 • Adaptacija upravne zgrade opštine Bač - 2008
Adaptacija upravne zgrade opštine Bač - 2008

„ALING CONEL“ DOO

Gajdobra
Izvršeni radovi:
 • Izgradnja skladišne hale - 2009/10
 • Izgradnja poslovno-proizvodnog objekta - 2010/11
 • Adaptacija proizvodnog pogona - 2008

„GLOBAL SEED“ DOO

Novi Sad
Izvršeni radovi:
 • Rekonstrukcija poslovnog kompleksa za „Global seed“ - 2010

„TARKETT“ DOO

Bačka Palanka
Izvršeni radovi:
 • Izgradnja administrativnog aneksa P+1 uz postojeću fabriku parketa - 2010/11
 • Izgradnja konstrukcije kotlarnice i temelja silosa - 2009
 • Proširenje – dogradnja „Lamele“ - 2008
 • Izgradnja utovarnih rampi - 2007
 • Adaptacija objekta gotove robe - 2007
 • Dogradnja i rekonstrukcija fabrike - 2007
 • Izgradnja sladišta za meko drbo - 2007

Pages